Natalia Gietka

Specjalistka do spraw gier edukacyjnych w Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Nauczycielka akademicka z 10-letnim stażem, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Swoją pracę łączy z pasją do gier i nowoczesnych technologii. Wspiera innych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu np. prowadząc szkolenia dla nauczycieli z możliwości Microsoft 365, platformy eNauczanie PG (Moodle), Genially, Canva i innych narzędzi wykorzystywanych w edukacji. Swoimi działaniami chce umożliwić nauczycielom wspieranie studentów w procesie uczenia się. Rozpowszechnia posiadaną wiedzę nie tylko na uczelni, ale także wśród nauczycieli niższych szczebli edukacji poprzez warsztaty z tworzenia grywalizacji w celu zachęcenia uczniów do nauki.

Prelegenci