Karolina Szulc

Nauczycielka informatyki oraz fizyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz informatyki rozszerzonej w Liceum Ogólnokształcącym im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Od 2010 r. przygotowuje uczniów do olimpiad informatycznych oraz prowadzi dla nich koła rozwijające z tworzenia stron WWW, programowania, druku i projektowania 3D. Prowadzi warsztaty w projektach szkolnych oraz na konferencjach na terenie całego kraju. Od 2017 r. redaktor naczelna branżowego magazynu „TIK w Edukacji”. Wieloletnia członkini grupy Superbelfrzy RP. Może się pochwalić tytułem OSEHero, a od września 2019 r. posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Trzykrotnie została doceniona za swoje działania przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, trafiając na Listę 100 osób, które miały istotny wpływ na wzmacnianie cyfrowych kompetencji Polek i Polaków. Pasjonatka i propagatorka nowych technologii w dydaktyce. Koordynatorka wielu projektów szkoleniowych z zakresu technik informatycznych dla nauczycieli.

Prelegenci