Zgłoszenie na XVIII edycję Zlotu

1-2 grudnia 2023, Hotel Gwarek lub Jawor w Ustroniu

Do udziału w Zlocie można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: zlot@tikwedukacji.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt udziału

Koszt uczestnictwa 1 osoby w Zlocie przy zgłoszeniach nadesłanych do 20 listopada 2023 r. wynosi 790 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pok. 2-os. lub 3-os. (dopłata do pokoju 1-os. to 250 zł) oraz imienny certyfikat uczestnictwa. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 20 listopada 2023 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 890 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

  Uczestnik

  Dane odbiorcy

  Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

  Zakwaterowanie *

  Pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (bez dopłaty)Pokój jednoosobowy (dopłata 250 zł)Bez zakwaterowania

  Przednocleg (opcjonalnie)

  Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień konferencji (30 listopada-1 grudnia).

  Przednocleg - pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (dopłata 150 zł)Przednocleg - pokój jednoosobowy (dopłata 200 zł)

  Koszt uczestnictwa *

  Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

  Do zapłaty

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Zlocie na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Zlocie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed Zlotem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Zlotu, niezgłoszenia się uczestnika na Zlocie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Zlocie.