Katarzyna Drausal

Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, certyfikowany trener wspomagania pracy szkoły, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego o. Trójmiasto. Entuzjastka innowacyjnych metod pracy na lekcji. Pasjonatka w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. W swojej pracy zwraca uwagę na kształtowanie kompetencji przyszłości. Organizatorka onlinowych wydarzeń dla nauczycieli. Laureatka nagrody Edukator Roku: edycja online

Prelegenci