Sebastian Pontus

Teacher Trainer w Lego Education Academy. Wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwent filologii angielskiej. Metodyk i pasjonat wykorzystania robotyki i programowania w edukacji. Finalista Polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Lego Teacher Award 2018.

Trener drużyny First Lego League „Kuźnica Katowice Team” z którą zdobył szereg osiągnięć w latach 2019, 2020. Koordynator instruktorów tworzących markę Mistrzowie Robotyki, administrator grupy fb Roboty edukacyjne w szkole. Członek grupy Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini.

Zainteresowania zawodowe: polisensoryczność, zastosowanie klocków konstrukcyjnych w edukacji i kształtowaniu kompetencji miękkich, roboty edukacyjne w nauczaniu STEAM.

Prelegenci