Marlena Plebańska

Dr hab. prof. AFiB Vistula. Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji. Specjalizuje się w takich tematach, jak: zarządzanie wiedzą, e-learning, design thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 20 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowych. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy AFiB Vistula, UW. Autorka pierwszej w Europie książki o tematyce STEAM – „STEAM-owe Lekcje” oraz najnowszej książki „STEAM-owe Przedszkole”. Od 2017 roku inicjatorka oraz koordynatorka projektu STEAM Polska.

Prelegenci