Justyna Sołtys

Nauczyciel, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu. Od 14 lat pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie metodą twórczej resocjalizacji. Od kilku lat prowadzę popularnego bloga „Kreatywny Wychowawca” dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Prelegenci