Joanna Apanasewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach młodszych i przedszkolu. W swojej pracy wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, które są jednocześnie jej pasją. Uwielbia prace ręczne i wykonuje proste pomoce dydaktyczne przy wykorzystaniu prostych przedmiotów z otoczenia. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP.

Prelegenci