Joanna Apanasewicz

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Ambasadorka Minecraft Education, autorka map Minecraftowych, scenariuszy, materiałów edukacyjnych i publikacji w zakresie wprowadzania nowych technologii do edukacji, programowania, metodologii STEAM a także z obszaru kreatywnych i aktywizujących metod nauczania. Współautorka programu do nauczania informatyki w klasach 1-3. Trenerka, mentorka i ekspertka edukacyjna w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, Fundacji Szkoła z Klasą, w projekcie Zaprogramuj Przyszłość, Szkoła z Klasą, Asy Internetu, członkini grupy Superbelfrzy RP, blogerka, prelegentka na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Prelegenci