Jerzy Maduzia

Nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych w techniku analityku oraz nauczyciel – konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, WOM w Rybniku. Przez 12 lat  dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Superdyrektor Szkoły roku 2017, wpisany na listę 100 osób zasłużonych dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, promotor prac nagradzanych w Światowych Konkursach Innowacyjności w Belgii, Francji, Rosji, Kanadzie, USA, Malezji, Szwajcarii, Korei Południowej, na Tajwanie.

Nagrodzony Orderem Wynalazczości „Edison Inventor Order of Merit” w II Światowym Konkursie Korea Invention News w Seulu. Pełnił rolę prelegenta w Ogólnopolskich Konferencjach dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Jest także jurorem w Światowych Konkursach Innowacyjności iCAN w Kanadzie oraz podczas International Warsaw Invention Show.

Prelegenci