Dariusz Nowak

Nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowe nr 34 w Radomiu. Pasjonat nowoczesnych technologii w szkolnictwie i nie tylko.  Poza szkołą pracuje jako fotograf i grafik komputerowy.

Prelegenci