Barbara Halska

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Specjalistka ds. Marketingu w firmie Hostersi. Współautorka podręczników do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”, “Profesja bez granic”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy we Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli. Od czterech lat mocno propagująca żeńskie klasy na kierunku technik informatyk. Autorka publikacji w czasopismach „TIK w Edukacji”, „Głos Nauczycielski”. Współautorka programu nauczania “Zielone Garnizony Informatyczne” MON.

Prelegenci