- HARMONOGRAM -

- DZIEŃ I -

20 marca (piątek)

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8:00–9:00

ROZPOCZĘCIE ZLOTU

9:00–9:10

- Wędrówka szlakiem górskich metafor. (O tym, jak góry pomagają rozmawiać z młodzieżą)

- Jak szkoła może wpłynąc na środowisko? Zrównoważone decyzje przy zakupie sprzętu

- Rządowe dofinansowanie na wyposażenie pracowni przyrodniczych

Jak wnioskować o dofinansowanie i wyposażyć pracownie biologiczne, fizyczne i chemiczne. Case study z poprzednich lat i praktyczna strona wniosków.

Jak uczyć kreatywności w oparciu o grafikę komputerową i film?

- Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania

- Nauczycielka w sieci. Jak zarażać pasją, kształcić kompetencje i edukować humanistycznie w XXI wieku?

PRZERWA KAWOWA

11:45–12:00

WARSZTATY W GRUPACH

11:55–16:20

1. Atrakcyjne zajęcia lekcyjne dzięki bezprzewodowym rozwiązaniom w szkołach

2. Możliwości oprogramowania dedykowanego dla danegomonitora interaktywnego - Przegląd aplikacj.

3. Edukacyjne inspiracje na lekcjach przyrodniczych, matematyce i godzinie wychowawczej.

Pokaz możliwości edukacyjnego systemu rzeczywistości wirtualnej.

4. Trzej muszkieterowie w Twojej klasie - Tablet, Paint 3D, Power Point

OBIAD

15.15–16.10

WARSZTATY W DWÓCH GRUPACH

16:10–18:00

1. Jak budowac kreatywność i zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych i co ma TIK z tym wspólnego?

CZAS WOLNY

18:00–20:00

KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY

od godz. 20:00

- DZIEŃ II -

21 marca (sobota)

ŚNIADANIE

7:30–9:00

Różne oblicza projektu - czyli, jak sprawić, by dzieci były szczęśliwe

Patotreści w sieci

– Szkodliwe wzorce dla dzieci i młodzieży serwowane przez tzw. patostreamerów

- Laboratorium Druku 3D - takie proste, a tyle korzyści.

- Dotacja, grant, projekt, czyli fundraising w edukacji

Przegląd grantów oświatowych. Omówienie sposobów zdobywania pieniędzy na rzecz rozwoju nauczyciela, a także dla szkoły lub społeczności lokalnej.

- Relacje w edukacji

Budowanie zgranego zespołu nauczycieli. Integracja z uczniami jako priorytet nauczyciela. Ograniczanie formalności na rzecz miłej atmosfery zespołu szkolnego. Znaczenie rodzica w zespole klasowym.

- Być albo nie być?

Słów kilka o roli współczesnego wychowawcy w edukacji.

PRZERWA KAWOWA

11:45–12:00

WARSZTATY W GRUPACH

11:45–15:20

1. VR - nauczanie immersyjne

3. if(SzkołaInnowacyjna=true)..., czyli druk 3D i robotyka w polskiej klasie

Praktyczny warsztat, który pokaże, jak wprowadzić nowe technologie do szkoły tak, aby zainteresować i uczniów, i nauczycieli.

4. „Warto dyskutować”

ważne tematy wsparte technologią. Przygotowanie panelu dyskusyjnego z wykorzystaniem technologii przyszłości

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZLOTU

15:15–15:30

OBIAD

15:30–16:30