Zbigniew Grabowski

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. Trener i koordynator projektów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Szeroko wykorzystuje technologię informacyjną w zarządzaniu i dydaktyce. Organizator sympozjum „Sztuka nauczania – inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku”.

Prelegenci