Wojciech Jałmużna

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 5 lat łączy nabytą wiedzę z pasją z zakresu nowych technologii zajmując się szkoleniami dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i biznesowego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach. Doradza i zaraża swoją fascynacją światem najnowszych rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność nauczania. Pomaga w wyborze programów pozwalających sfinansować zakupy pomocy dydaktycznych. Prywatnie miłośnik sportu, z olbrzymią wiedzą na temat kolejnictwa.

Prelegenci