Paweł Krupiński

Trener Promethean, Prezes KNET Services
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Edukacja Techniczno-Informatyczna.
Właściciel oraz Prezes zarządu firmy KNET Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2005 roku zajmuje się tworzeniem oraz bezpieczeństwem sieci i systemów komputerowych. Od 5 lat związany z branżą edukacyjną. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych,
nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Jego misją jest wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.

Prelegenci