Maria Garbarz

Absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studiowała także na Universität Osnabrück (Niemcy) i Harbin Normal University (Chiny). Od lat działa na styku technologii i edukacji, interesuje się m.in. wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu. Pracowała z dziećmi jako animator i nauczyciel języka angielskiego, dziś tworzy treści edukacyjne dla warszawskiego startupu Skriware, zajmującego się drukiem 3D i robotyką.

Prelegenci