Łukasz Wojtasik

Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu cyberprzemocy, sekstingu, uzależnienia od internetu, problemu uwodzenia online, ochrony prywatności w sieci i inne. Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę związany od 1997 r. – członek zarządu, koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pierwszej polskiej kampanii na temat zagrożeń dla dzieci online „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” oraz wielu innych: „Sieciaki”, „Stop Cyberprzemocy”, „Mama, Tata, Tablet”, „Pomyśl zanim wrzucisz”, „Uważni Rodzice”. W 2014 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w kształtowaniu polskiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym. W 2017 roku uznany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce za jedną ze 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Prelegenci