Artur Tutka

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Opiekun projektów społecznych – „Szczęście z plastiku” – ręka 3D dla uczennicy ZSTiO w Jarosławiu, „Wolni Od Dymu”, „EkoLogiczni” oraz „GameConnect”.

Prelegenci