Anna Romańska

Nauczycielka przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, trener, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Praktykuje w codziennej pracy dydaktycznej ocenianie kształtujące i metody wpływające na efektywność procesu kształcenia. Preferuje metody pracy oparte na doświadczaniu i bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. Pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w edukacji przyrodniczej. Twórca autorskiego programu kształcenia przyrody „Widzę, doświadczam, działam” oraz innowacji pedagogicznej „Multimedialna przygoda z przyrodą”. Współtwórca ścieżki „Odkrywcy świata” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego #Superkoderzy oraz pakietów edukacyjnych do filmów przyrodniczych Małej Akademii BBC oraz filmu „Królestwo”. Autorka scenariuszy zajęć publikowanych m.in. na stronach Ministerstwa Środowiska oraz w magazynie „IT w Edukacji”. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

Prelegenci